Dlaczego ochrona głowy jest tak ważna?

Dlaczego ochrona głowy jest tak ważna?

 

Konstrukcja hełmu ochronnego


Budowa hełmów może być zróżnicowana ze względu na ich zastosowanie; jednakże w każdym hełmie przemysłowym dają się wyróżnić podstawowe elementy: Skorupa jest zewnętrzną częścią hełmu i nadaje mu określony kształt. W wypadku uderzenia częściowo pochłania energię, resztę energii przekazując na więźbę. Chroni głowę użytkownika przed kontaktem z ostrymi elementami.


Skorupa hełmu może posiadać dłuższy lub krótszy daszek, obrzeże w postaci ronda lub rynienki odprowadzającej wodę. Może posiadać otwory wentylacyjne, gniazda zaczepowe do mocowania nauszników nahełmowych, lampy oraz osłon twarzy, tym samym stanowiąc konstrukcję bazową do mocowania innych ochron osobistych. Skorupy hełmów produkuje się najczęściej z tworzywa ABS lub polietylenu.


Więźba jest zasadniczą wewnętrzną częścią hełmu, bezpośrednio stykającą się z głowąużytkownika. Jest przymocowana do hełmu i przyjmuje część energii uderzenia, amortyzując i rozkładając tę energię na całą powierzchnię górnej części głowy. Więźba wykonana jest najczęściej z taśm tkanych z włókien syntetycznych lub pasków polietylenowych. Hełmy mogą być wyposażone również w dodatkową wykładzinę amortyzującą, której zadaniem jest zmniejszenie wartości siły przekazywanej na głowę w czasie uderzenia.


Pas główny opasuje głowę na wysokości czoła i podstawy czaszki. W powiązaniu z więźbą umożliwia stabilne umieszczenie hełmu na głowie. Połączony jest zwykle z potnikiem, którego zadaniem jest wchłanianie potu wydzielanego przez skórę (głównie na czole).


Pasek podbródkowy jest elementem pomocniczym, zapobiegającym spadaniu hełmu z głowy w razie jej pochylenia. Nie ma potrzeby jego stosowania, jeśli więźba hełmu wraz z pasem głównym jest tak skonstruowana, że obejmuje część potyliczną głowy.

 

Ponadto środki ochrony osobistej w kategorii ochrona głowy stanowią bardzo istotny rodzaj ochrony osobistej. Głowa należy do części ciała najbardziej narażonych na uszkodzenia i urazy podczas większości rodzajów aktywności zawodowej. Podstawowe zastosowania hełmów ochronnych – pełniących bardzo istotną funkcję w zakresie ochrony osobistej, to:


- zabezpieczenie przed przebiciem w celu skutecznej ochrony czaszki,

- amortyzacja dzięki skorupie i zamocowanej więźbie pochłaniającej energię uderzenia spadającego ciała obcego,

- odchylenie toru lotu spadającego przedmiotu z kierunku prostopadłego do szczytu głowy w celu minimalizacji efektu uderzenia. Norma EN397 określając własności ochronne hełmów ochronnych stawia wiele wymagań dotyczących określonych cech przemysłowych hełmów ochronnych, takich jak wymagania co do:

- Materiałów użytych do produkcji,

- Parametrów konstrukcyjnych,

- Odporności na przebicie,

- Odporności na działanie wysokiej temperatury i otwartego płomienia,

- Stopnia amortyzacji, itd.

 

Hełmy specjalne muszą ponadto spełniać dodatkowe wymagania w zakresie odporności na boczne zgniatanie (oznaczenie LD), działanie odprysków stopionego metalu (oznaczenie MM), właściwości elektroizolacyjnych (oznaczenie 440V AC) itp. Jedynie prawidłowy dobór hełmu ochronnego zapewnia skuteczną ochronę głowy, z tego też względu dobierając określony hełm należy rozważyć następujące czynniki:

 

Zakres możliwości dostosowania obwodu więźby oraz wysokości noszenia do wymiarów głowy użytkownika, Zakres temperatur występujących na danym stanowisku pracy, warunkujący przynależność hełmów do jednej z poniższych kategorii:

 

- podstawowa – zakres temperatur -10oC do +50oC. Nie wymaga szczególnego oznakowania hełmu,

 

- do stosowania w niskich temperaturach – zakres temperatur od -20oC. Oznaczenie na hełmie to napis „-20oC”,

 

- do stosowania w bardzo niskich temperaturach – zakres temperatur od -30oC. Oznaczenie na hełmie to napis „-30oC”,

 

- do stosowania w bardzo wysokich temperaturach – zakres temperatur do +150oC. Hełmy oznaczane za pomocą napisu „+1500C”. Skuteczna ochrona jest również warunkowana innymi czynnikami eksploatacyjnymi, warunkującymi zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika. Pamiętaj! Zawsze należy nosić hełm dopasowany do głowy poprzez regulację pasa głównego, wysokości noszenia oraz paska podbródkowego, Hełm powinien być stosowany w dozwolonym okresie użytkowania (zdefiniowanym przez producenta – najczęściej 3-5 lat), Hełm musi być wycofany z użytkowania po zauważeniu widocznego uszkodzenia lub silnego uderzenia, zabronione jest samodzielne dokonywanie napraw i modyfikacji hełmu!

 

Podstawowe zasady doboru hełmów ochronnych:


- Jeśli praca związana jest z dużym wysiłkiem fizycznym lub odbywa się w wysokich temperaturach, należy wówczas wybrać hełm posiadający otwory wentylacyjne.

 

- Jeśli praca wymaga pochylania się pracownika, co stwarza ryzyko spadania hełmu z głowy, należy wybrać hełm z paskiem podbródkowym lub tak ukształtowanym pasem głównym, by dobrze obejmował część potyliczną głowy.


- Jeśli praca grozi kontaktem z elementami będącymi pod napięciem, należy stosować hełmy o odpowiednich właściwościach elektroizolacyjnych z oznakowaniem „440V AC”.


- Jeśli praca odbywa się przy narażeniu na odpryski stopionego metalu, należy używać hełmów odpornych na takie czynniki z oznaczeniem „MM”.


- Jeśli pracownik narażony jest na boczne zgniecenie głowy, trzeba wybrać hełm o podwyższonej odporności z oznakowaniem „LD”.


- Jeśli praca wymaga stosowania innych ochron indywidualnych, np. osłon twarzy i nauszników przeciwhałasowych, należy dobrać hełmy posiadające odpowiednie otwory umożliwiające zamocowanie ochron.


- Jeśli na stanowisku pracy istnieje zagrożenie wybuchem, należy dobrać hełm o właściwościach antyelektrostatycznych.


- Jeśli podczas pracy mogą pojawić się inne czynniki mające wpływ na obniżenie lub utratę właściwości ochronnych hełmów (np. silne substancje chemiczne), przy doborze właściwego hełmu należy te czynniki uwzględnić.

 

Prawidłowe użytkowanie hełmów ochronnych warunkuje możliwie najwyższe bezpieczeństwo pracownika. Podstawowymi warunkami zachowania właściwości ochronnych hełmów są niżej wymienione zasady:


-Hełm powinien być dopasowany do głowy użytkownika poprzez odpowiednią regulację pasa głównego, wysokości noszenia oraz paska podbródkowego.
-Hełm należy wycofać z użytkowania w wypadku jego widocznego uszkodzenia lub silnego uderzenia.
-Hełmu nie należy stosować po upływie terminu jego użytkowania, określonego przez producenta.
-Hełmy należy przechowywać i konserwować zgodnie z instrukcją przechowywania i konserwacji producenta.
-Nie wolno samemu wykonywać zmian w konstrukcji hełmu.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel